จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 534744 ครั้ง
ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


แสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ [คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่คลิกโหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
535 ครั้งตัวอย่างการเขียน IEP และ IIP (เอกสารประกอบการอบรมคัดกรองผุู้พิการ)26 พฤษภาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตาม
5212 ครั้งiip แบบฝึกภาษาไทย เล่ม 3 (เอกสารประกอบการอบรมการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา)26 พฤษภาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตาม
514 ครั้งiip แบบฝึกภาษาไทย เล่ม 2 (เอกสารประกอบการอบรมการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา)26 พฤษภาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตาม
5021 ครั้งIIP ภาษาไทย เล่ม 1(เอกสารประกอบการอบรมการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา) สพป.ชร.226 พฤษภาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตาม
494 ครั้งสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นฯ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ20 พฤษภาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตาม
4825 ครั้งร่างแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน6 พฤษภาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
4743 ครั้งแนวดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง24 ธันวาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตาม
4679 ครั้งตัวอย่างอาคารชั่วคราว ร.ร.บ้านดอยช้าง27 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
45127 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 - 6 (แผนกลยุทธ25 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
4480 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 - 519 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
4333 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 - 419 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
4221 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 - 319 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
41109 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 - 219 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
40115 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 -119 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
3935 ครั้งคู่มือวิธีการเขียนข่าวหน้าเว็บ สพป.เชียงรายเขต 2 www.cri2.obec.go.th6/01/2557ผู้ดูแลระบบ
3839 ครั้ง คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย20 สิงหาคม 2556บริหารงานบุคคล
377 ครั้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้ CHIANGRAI 2 555 ME SMART Model (ฉบับปรั07/08/2556กลุ่มนโยบายและแผน
36127 ครั้งรายละเอียดครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนการสอนและแบ่งปันความรู้26/06/2556กลุ่มนโยบายและแผน
355 ครั้งแนวทางการบริหารงบประมาณปี56(แปรญัตติ)26กลุ่มนโยบายและแผน
34115 ครั้งเอกสารการบริหารงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ปี562กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังอยู่หน้าที่ 1/4 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
พหลโยธิน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร 053-739114 053-739133 053-739135 plan.50@gmail..com
©ไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2