จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 533537 ครั้ง
ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


แสดงรายการข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ [คลิกเพื่อส่งข้อมูล ]
ลำดับที่คลิกโหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
4993 ครั้งสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นฯ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ20 พฤษภาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตาม
4824 ครั้งร่างแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน6 พฤษภาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
4754 ครั้งแนวดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง24 ธันวาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตาม
4696 ครั้งตัวอย่างอาคารชั่วคราว ร.ร.บ้านดอยช้าง27 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
45127 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 - 6 (แผนกลยุทธ25 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
4482 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 - 519 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
4368 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 - 419 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
4231 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 - 319 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
41124 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 - 219 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
40100 ครั้งไฟล์เอกสารการอบรมฯการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเมื่อ 18 มี.ค.57 -119 มีนาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
3961 ครั้งคู่มือวิธีการเขียนข่าวหน้าเว็บ สพป.เชียงรายเขต 2 www.cri2.obec.go.th6/01/2557ผู้ดูแลระบบ
3826 ครั้ง คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย20 สิงหาคม 2556บริหารงานบุคคล
3712 ครั้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้ CHIANGRAI 2 555 ME SMART Model (ฉบับปรั07/08/2556กลุ่มนโยบายและแผน
36110 ครั้งรายละเอียดครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนการสอนและแบ่งปันความรู้26/06/2556กลุ่มนโยบายและแผน
3522 ครั้งแนวทางการบริหารงบประมาณปี56(แปรญัตติ)26กลุ่มนโยบายและแผน
34117 ครั้งเอกสารการบริหารงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ปี562กลุ่มนโยบายและแผน
3361 ครั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ปี 25566 มีนาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
3232 ครั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สพป.ชร.211 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
31127 ครั้งโหลดฟอนต์ไทย5 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
3093 ครั้งแผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบ ปี 255630 มกราคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังอยู่หน้าที่ 1/3 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
พหลโยธิน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร 053-739114 053-739133 053-739135 plan.50@gmail..com
©ไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2